10 Cụm động từ cơ bản trong tiếng Anh

10 Cụm động từ cơ bản trong tiếng Anh


10 cụm động từ hay gặp trong Tiếng Anh (Phần 1)

✍️Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu.
✍️Nếu bạn biết 100 cụm từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói.
✍️Cuối cùng, khi bạn biết chỉ 1000 cụm từ thôi, gần như bạn sẽ nói Tiếng Anh được như người bản địa.
Chính vì thế, mỗi ngày học thêm và lặp lại các Cụm động từ thì chắc chẵn trình độ nói của bạn sẽ ngày càng cao
Dưới đây, ARENA gửi tới các bạn (Phần 1) 10 cụm động từ hay gặp nhất trong tiếng Anh giao tiếp nhé!
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: