Mẫu Câu Đàm Phán Thông Dụng

Mẫu Câu Đàm Phán Thông Dụng


Những mẫu câu đàm phán bằng tiếng Anh để không là "gà con" trên thương trường

???? Việc đàm phán trong kinh doanh chưa bao giờ là điều dễ dàng.
???? Một số công ty cũng có thuê phiên dịch viên nhưng lúc đàm phán lại khá khó khăn trong việc truyền đạt đúng ý của doanh nghiệp.
???? Chính vì thế chúng ta hãy tự chuẩn bị một số các mẫu cơ bản trong đàm phán cùng ARENA nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: