Tiếng Anh dành cho nhân viên Lễ tân

Tiếng Anh dành cho nhân viên Lễ tân


Với kinh nghiệm đào tạo của ARENA, hầu hết các học viên đều lúng túng khi mới gặp khách hàng nước ngoài. Chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin khi hơn giao tiếp với khách hàng qua bộ mẫu câu hay gặp cho nhân viên lễ tân hoặc thư kí dưới đây nhé!BÀI VIẾT LIÊN QUAN: